Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 38209


24.08.2010. 12:19 – Povlaštene i ostale informacije

INGRA d.d. dostavlja rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu u sudsku registar odluka donesenih na Glavnoj skupštini društva INGRA d.d. održanoj 22. srpnja 2010. godine. Zajedno s rješenjem dostavlja se i zapisnik sa održane Glavne skupštine Društva. Također, INGRA d.d. temeljem odluka Skupštine vlasnika obveznica oznake INGR-0-11CA održane 16. srpnja 2010. godine u prilogu objavljuje zapisnik sa održane Skupštine koji sukladno donošenim odlukama sadrži sljedeće: - prema donesenoj odluci (Ad 2.) objavljuje se izmjena datuma konačnog dospijeća Obveznica sa 6. prosinca 2011. g. na 6. prosinca 2016. g. zajedno s novim planom otplate kamata. - prema donesenoj odluci (Ad 3.) objavljuje se izmijenjeni plan otplate u odnosu na onaj iz čl. 1.8 “Isplata kamata” Prospekta. - prema donesenoj odluci (Ad 4.) objavljuje se izmijenjeni plan otplate kamata u odnosu na onaj iz čl. 1.19 “Isplata kamata” Prospekta. - prema donesenoj odluci (Ad 5.) objavljuje se izmijenjeni “Primjer izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu” u odnosu na onaj iz čl. 1.19 “Isplata kamata” Prospekta Na sve odluke Skupštine vlasnika obveznica oznake INGR-0-11CA održane 16. srpnja 2010. godine, izdavatelj INGRA d.d. daje svoju izričitu suglasnost.

Preuzmi dokument

24.08.2010. 10:09 – Povlaštene i ostale informacije

Neto vrijednost imovine po dionici ZIF-a FIMA Proprius d.d. na dan 31.07.2010. godine iznosi 74,97 HRK. Diskont iznosi 69,99%.

Preuzmi dokument

24.08.2010. 09:59 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

23.08.2010. 15:54 – Općenita propisana informacija

Jadroplov d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 23.08.2010.

Preuzmi dokument

23.08.2010. 15:46 – Općenita propisana informacija

Zoran Košćec, predsjednik Uprave Varteksa d.d. iz Tome Masaryka 7, 42000 Varaždin  prijavljuje stjecanje 2811 komada dionica Društva temeljem transakcija sklopljenih na Zagrebačkoj burzi d.d. koje čine 0,15 % temeljnog kapitala i daju 0,15% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 48769 komada dionica Društva koje čine 2,54% temeljnog kapitala i daju 2,54% glasova na Glavnoj skupštini.

23.08.2010. 15:38 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

23.08.2010. 12:58 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

23.08.2010. 10:07 – Općenita propisana informacija

Imperial d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 20.08.2010.

Preuzmi dokument

20.08.2010. 15:03 – Općenita propisana informacija

Davor Mladina, Član Uprave iz Zagreba  prijavljuje otpuštanje 2000 komada dionica Društva temeljem Ugovor o darivanju koje čine 0,0777 % temeljnog kapitala i daju 0,0777% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog otpuštanja posjeduje 3386 komada dionica Društva koje čine 0,1316% temeljnog kapitala i daju 0,1316% glasova na Glavnoj skupštini.

20.08.2010. 12:48 – Općenita propisana informacija

Varteks d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 24.09.2010.

Preuzmi dokument

20.08.2010. 11:12 – Općenita propisana informacija

Arenaturist d. d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 19.08.2010.

Preuzmi dokument

19.08.2010. 14:34 – Povlaštene i ostale informacije

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. dostavilo je odluku o promjeni vrste namire za transakcije dionicama izdavatelja Erste&Steiermärkische banka

Preuzmi dokument

19.08.2010. 11:40 – Povlaštene i ostale informacije

Obavijest o sjednicama Uprave i Nadzornog odbora

Preuzmi dokument

19.08.2010. 10:52 – Općenita propisana informacija

Končar - elektroindustrija d.d. prijavljuje stjecanje 1808 komada vlastitih dionica koje čine 0,0703 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Končar - elektroindustrija d.d. posjeduje 1808 komada vlastitih dionica koje čine 0,0703 % temeljnog kapitala.