Skip to main content

Trenutno dostupni izvori podatka na sustavu za objavu novosti izdavatelja i novosti o trgovanju.

 

XML izvori

Osvježavanje po novom unosu, prikazuje podatke za tekući dan.


Objave izdavatelja

Objave o trgovanju

Objave financijskih izvješća

Objave segmenta promatranja

Objave obustava

Objave na dani datum (parametar date)

Objave za danog izdavatelja (parametar ticker)

Dostupni parametri:

  • variant: issuerNews, financialReports, suspensions, tradingNews, observationSegment
  • date
  • dateFrom
  • dateTo
  • ticker
  • newsTypeId: filtriranje po tipu novosti - referenca na Id polje https://eho.zse.hr/feed/xml/dictionary

Scheme za variant parametar:

 

JSON izvor

Osvježavanje po novom unosu, prikazuje podatke za tekući dan.

Pristup:

Parametrizacija i logika pristupa kao kod XML izvora gore.

Referenca tipa novosti: https://eho.zse.hr/feed/json/dictionary

 

RSS kanali

Osvježavanje po novom unosu, prikazuje zadnjih 20 unosa.


Objave izdavatelja - prije na adresi: https://zse.hr/rss/?vrsta=novostiIzdavatelja

Objave izdavatelja - filtrirano po izdavatelju

Objave o trgovanju - prije na adresi: https://zse.hr/rss/?vrsta=obustave

Objave financijskih izvješća - prije na adresi: https://zse.hr/rss/?vrsta=financ

Objave financijskih izvješća - filtrirano po izdavatelju