Skip to main content

Obavijesti o trgovanju 3813


29.09.2023. 15:06 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o odobravanju Ugovora o pripajanju društva FTB TURIZAM d.d. Zagreb, kao pripojenog društva, društvu preuzimatelju SNH GAMA d.d., Zagreb

29.09.2023. 15:04 – Odluka o obustavi i nastavku trgovanja

26.09.2023. 08:32 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva Čakovečki mlinovi d.d.

14.09.2023. 14:20 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog obavijesti o provedbi otkupa vlastith dionica putem ubrzanog prikupljanja ponuda

13.09.2023. 09:42 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog obavijesti Izdavatelja o blokadi računa društva

13.09.2023. 09:41 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog neprovjerene informacije o blokadi računa društva

13.09.2023. 09:21 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog neprovjerene informacije o blokadi računa društva

13.09.2023. 08:25 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog obavijesti o provedbi otkupa vlastith dionica putem ubrzanog prikupljanja ponuda

12.09.2023. 09:48 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o prijenosu dionica manjinskih dioničara i vlastitih dionica Koestlin d.d. na glavnog dioničara Mepas d.o.o. Široki Brijeg

01.09.2023. 13:11 – Općenita obavijest o trgovanju

Dana 01.09.2023.g. Zagrebačka burza d.d. u 13:04 sati zaprimila je zahtjev održavatelja tržišta - INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 68481874507, LEI: 529900DN1THYX85B3F60 kojom održavatelj tržišta obavještava da su otklonjene tehnički razlozi koji su sukladno članku 65. Pravila Burze doveli do privremenog oslobađanja od obveza održavatelja tržišta za sljedeće vrijednosne papire: 7BET, 7CRO, 7SLO. Ovim putem obavještavamo vas da održavatelj tržišta nastavlja obavljati poslove održavatelja tržišta za sljedeće vrijednosne papire: 7BET, 7CRO, 7SLO.

01.09.2023. 13:07 – Odluka o nastavku trgovanja

01.09.2023. 13:06 – Odluka o nastavku trgovanja

01.09.2023. 13:06 – Odluka o nastavku trgovanja