Skip to main content

O servisu EHO

Na temelju odredbe članka 4. stavak 1. i članka 107. stavak 4. i 5. Pravila Burze i čl. 15. Pravila Progress tržišta, kroz EHO sustav se omogućuje svim izdavateljima dostava i objava povlaštenih i propisanih informacija te ostalih informacija koje nisu propisane na internetskim stranicama Burze i Progress tržišta, a u svrhu objave istih investicijskoj javnosti.

EHO servis usluga je Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: Burza) namijenjena unosu i objavi povlaštenih, propisanih i ostalih informacija koje nisu propisane na internetskim stranicama Burze i Progress tržišta od strane izdavatelja financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište, te od strane izdavatelja financijskih instrumenata primljenih u trgovinu na Progress tržište kojim upravlja Burza.