Skip to main content

O servisu EHO

Na temelju odredbe članka 5. stavak 1. i članka 103. stavak 4. i 5. Pravila Burze i čl. 15. Pravila Progress tržišta, kroz ovaj sustav se omogućuje način dostave i objave povlaštenih i propisanih informacija te ostalih informacija koje nisu propisane izdavatelja na internetskim stranicama Burze, a u svrhu objave istih investicijskoj javnosti.

EHO servis usluga je Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: Burza) namijenjena unosu i objavi povlaštenih, propisanih i ostalih informacija koje nisu propisane na internetskim stranicama Burze, od strane izdavatelja financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište kojim upravlja Burza.