Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26126


Ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Povlaštene informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument