Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27620


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za studeni 2021. godine.

Priložen dokument

Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL CROBEX10tr UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7 CRO) za studeni 2021. godine.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore dostavila Rješenje o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

Priložen dokument

Ostale informacije

Hrvatski Telekom obavještava kako je na temelju Ugovora o pripajanju kojeg su društvo Hrvatski Telekom d.d. (društvo preuzimatelj) i društvo KABELSKO DISTRIBUTIVNI SUSTAV d.o.o. (pripojeno društvo) sklopili dana 29. rujna 2021. godine i odluke skupštine pripojenog društva kojim je pripajanje odobreno, dana 1. prosinca 2021. godine izvršen upis pripajanja u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Priložen dokument