Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30219


Povlaštene i ostale informacije

Izvršen je upis pripajanja Solaris-Trgovine d.o.o. Solarisu d.d. u sudski registar.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Izdavatelj TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, MBS 080034838, OIB 73037001250, kao izvođač radova, dana 09.08.2010.g. sklopila je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji ab konstrukcije, čelične konstrukcije, hidroizolacije u zemlji, temeljne instalacije kanalizacije i gromobranske instalacije u sklopu izgradnje Poslovne zgrade „JANKOMIR 3“ u Zagrebu, Samoborska 145, sa ZAGREBAČKOM BANKOM d.d. Zagreb, kao naručiteljem, po cijeni od 28.750.000,00 kn, u koju cijenu nije uključen PDV.

Općenita propisana informacija

Vis d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 06.09.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Vis d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 06.09.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Karlovačka banka d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 09.08.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Liburnia Riviera Hoteli d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 20.09.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Na web stranici Hrvatskog fonda za privatizaciju nalazi se: Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica društva Vjesnik d.d., Zagreb (http://www.hfp.hr/default.asp?ID=763)

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Auto Hrvatska d.d. Zagreb prijavljuje stjecanje 7000 komada vlastitih dionica koje čine 1,0578 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Auto Hrvatska d.d. Zagreb posjeduje 69100 komada vlastitih dionica koje čine 10,4420 % temeljnog kapitala.

Općenita propisana informacija

Luka Ploče d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 02.08.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Mirko Maras, Financijski direktor iz Zadar  prijavljuje stjecanje 20 komada dionica Društva temeljem burza koje čine 0,0050 % temeljnog kapitala i daju 0,0055% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 13917 komada dionica Društva koje čine 3,5254% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.