Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30247


Općenita propisana informacija

Jadroplov d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 23.08.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Zoran Košćec, predsjednik Uprave Varteksa d.d. iz Tome Masaryka 7, 42000 Varaždin  prijavljuje stjecanje 2811 komada dionica Društva temeljem transakcija sklopljenih na Zagrebačkoj burzi d.d. koje čine 0,15 % temeljnog kapitala i daju 0,15% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 48769 komada dionica Društva koje čine 2,54% temeljnog kapitala i daju 2,54% glasova na Glavnoj skupštini.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Imperial d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 20.08.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Davor Mladina, Član Uprave iz Zagreba  prijavljuje otpuštanje 2000 komada dionica Društva temeljem Ugovor o darivanju koje čine 0,0777 % temeljnog kapitala i daju 0,0777% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog otpuštanja posjeduje 3386 komada dionica Društva koje čine 0,1316% temeljnog kapitala i daju 0,1316% glasova na Glavnoj skupštini.

Općenita propisana informacija

Varteks d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 24.09.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Arenaturist d. d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 19.08.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. dostavilo je odluku o promjeni vrste namire za transakcije dionicama izdavatelja Erste&Steiermärkische banka

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Obavijest o sjednicama Uprave i Nadzornog odbora

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Končar - elektroindustrija d.d. prijavljuje stjecanje 1808 komada vlastitih dionica koje čine 0,0703 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Končar - elektroindustrija d.d. posjeduje 1808 komada vlastitih dionica koje čine 0,0703 % temeljnog kapitala.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Helios Faros d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 07.09.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Sukladno članku 428. Zakona o tržištu kapitala, Čateks d.d. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25 (dalje u tekstu: Izdavatelj) objavljuje da je dana 10. kolovoza 2010. zaprimila obavijest od Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, Ivana Lučića 6-8, kojom se temeljem čl. 413. i 423. Zakona o tržištu kapitala obavještava Izdavatelj o promjenama u postotku glasačkih prava. Iz navedene obavijesti je razvidno da je Hrvatski fond za privatizaciju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8, MBS: 080236804, OIB: 26961518190 zastupan po predsjedniku Vedranu Duvnjaku s prebivalištem u Zagrebu, Oboj 29a, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 432-02/10-02/14 Urbroj: 5030120-10-1 od 10. lipnja 2010. godine o izuzimanju od prodaje 63.660 dionica Izdavatelja iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju (u daljnjem tekstu: HFP) radi prodaje dionica radnicima Izdavatelja, zaključio dana 20.07.2010. godine s radnicima Izdavatelja 356 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica. HFP je otpustio 63.660 dionica, a 356 radnika Izdavatelja steklo je dionice Izdavatelja, oznake CTKS-R-A, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna, što predstavlja 25,86% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja. Nakon otpuštanja dionica HFP ima ukupno 10.460 dionica Izdavatelja, što predstavlja 4,25% ukupnog broja glasačkih prava, čime je udio HFP u glasačkim pravima Izdavatelja pao ispod praga od 30%. Napomena o izvoru: ČATEKS d.d. Zrinsko-Frankopanska 25 40000 Čakovec Telefon: 040-379-432 Telefax: 040-328-425 e-mail: d.sabolic@cateks.hr web: www.cateks.hr

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Riviera Poreč d.d. dostavilo je korigirana polugodišnja izvješća za 2010. godinu a kao pojašnjenje navode: „Napominjemo da navedene korekcije nisu imale bitnijeg utjecaja na promatrano razdoblje, odnosno nematerijalne su u odnosu na iskazane vrijednosti u prvim izvješćima. Konkretno u apsolutnim iznosima dodatna knjiženja omaškom propuštena u podružnici utjecala su na promjene u slijedećim pozicijama konsolidiranih financijskih izvješća ( iznosi u kunama):50.199, na zalihama, 63.969 na potraživanjima , 46.627 na aktivnim vremenskim razgraničenjima , 457.041 na troškovima, time i na rezultat razdoblja i 617.838 na obvezama.