Skip to main content

Obavijest o trgovanju


NaslovNastavak trgovanja
Na jezikuHrvatski
Kratki sadržaj

Trgovanje u Modalitet kontinuirane trgovine će se nastaviti u 13:25 sati, od 13:25 do 13:55 sati u modalitetu predotvaranja nakon čega počinje kontinuirana trgovina.

 

Trgovanje u Modalitet trgovine za niskolikvidne dionice će se nastaviti u 13:25 sati sukladno vremenu odvijanja pojedinih faza u modalitetu trgovine za niskolikvidne dionice.

Vrijeme objave28.06.2024. 12:57