Skip to main content

Obavijesti o trgovanju 3993


15.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i porasta cijene dionica TEP-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.

13.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Postovani Clanovi, obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i rasta cijene dionica MAIS-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.

13.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama MAIS-R-A nastaviti u 14:35. Na upit Upravi Drustva Maistra d.d. ista je odgovorila da im nisu poznate nove materijalne cinjenice koje bi mogle utjecati na promjenu cijene dionica. Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

12.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama BLSC-R-A nastaviti u 12:15. Na upit Upravi Drustva Belišće d.d. ista je odgovorila da im nisu poznate nove materijalne cinjenice koje bi utjecale na promjenu cijene dionica. Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

12.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i porasta cijene dionica BLSC-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.

11.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama BD62-R-A nastaviti u 12:03. Na upit Upravi Badel 1862 d.d. ista je odgovorila da im nisu poznate nove materijalne cinjenice koje bi utjecale na promjenu cijene dionica. Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

11.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i pada cijene dionica BD62-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.

11.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i pada cijene dionica JDTC-R-A. Trgovanje se nastavlja iduceg trgovinskog dana od 11:00 u posebnom rezimu trgovanja.

08.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama BD62-R-A nastaviti u 15:30. Na upit Upravi Drustva Badel 1862 d.d. ista je odgovorila da im nisu poznate nove materijalne cinjenice koje bi mogle utjecati na promjenu cijene dionica. Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

08.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i porasta cijene dionica BD62-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.

07.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja te pada cijene dionica VLBT-R-A. Trgovanje se nastavlja idućeg trgovinskog dana od 11:00 u posebnom režimu trgovanja.

05.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama VDKT-R-A nastaviti u 14:16. Na upit Upravi Drustva Viadukt d.d., o postojanju novih materijalnih cinjenica, ista se nije ocitovala. Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

05.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama JDPL-R-A nastaviti u 13:52. Na upit Upravi Drustva Jadroplov d.d., o postojanju novih materijalnih cinjenica, ista se nije ocitovala. Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

05.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i pada cijene dionica NVBA-R-A. Trgovanje se nastavlja iduceg trgovinskog dana od 11:00 u posebnom rezimu trgovanja.

05.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i porasta cijene dionica VDKT-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.