Skip to main content

Obavijesti o trgovanju 3403


Izdavatelj u segmentu promatranja - HT
08.10.2020. 12:20

zbog zahtjeva Izdavatelja za prijelaz uvrštenih dionica iz segmenta Službenog tržišta na Vodeće tržište Zagrebačke burze

Izdavatelj u segmentu promatranja - ERNT
08.10.2020. 10:38

zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od 49,00 kn po dionici

Izdavatelj u segmentu promatranja - HMST
06.10.2020. 09:05

zbog zahtjeva većinskog dioničara o sazivanju Glavne skupštine društva radi donošenja odluke o prijenosu dionica manjinskih dionicara na PND Strategiju d.o.o. kao glavnog dionicara

Zagrebačka burza - nadopuna vezana uz segment promatranja - HZVG
30.09.2020. 15:01

Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. u segment promatranja zbog obavijesti o nastanku obveze objave ponude za preuzimanje društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. od strane društva TUI TRAVEL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. - Odluka o obustavi i nastavku trgovanja
30.09.2020. 14:43

Oznaka: OU/2020-108 Izdavatelj: HOTELI ŽIVOGOŠĆE. dioničko društvo Mjesto trgovanja: XZAG ISIN: HRHZVGRA0002 Datum i vrijeme obustave: 30.09.2020. 14:38 Vrijeme trajanja: 30.09.2020. 16:00 Razlog obustave: Obavijest o nastanku obveze na objavu ponude za preuzimanje Pravna osnova: čl. 340. st. 2. i 3. ZTK i čl. 262. st.1. tč. 4.

Zagrebačka burza - nadopuna vezana uz segment promatranja - VIRO
28.09.2020. 13:52

Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. u segment promatranja zbog obavijesti izdavatelja o blokadi računa društva i povezanih društava navedenih u obavijesti.

Zagrebačka burza - nadopuna vezana uz segment promatranja - SLPF
21.09.2020. 12:25

Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo u segment promatranja zbog obavijesti o nastanku obveze objave ponude za preuzimanje društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo od strane društva Inspire Investments d.o.o. te društvima s kojima ponuditelj zajednički djeluje.

SZAIF d.d. - Odluka o obustavi i nastavku trgovanja
21.09.2020. 12:00

Oznaka: OU/2020-104 Izdavatelj: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo Mjesto trgovanja: XZAG ISIN: HRSLPFRA0004 Datum i vrijeme obustave: 21.09.2020. 11:58 Vrijeme trajanja: 21.09.2020. 14:00 , od 14:00 do 14:15 sati u modalitetu predotvaranja, a nakon čega se nastavlja kontinuirana trgovina. Razlog obustave: Obavijest o nastanku obveze na objavu ponude za preuzimanje Pravna osnova: čl. 340. st. 2. i 3. ZTK i čl. 262. st.1. tč. 4.

Zagrebačka burza - nadopuna vezana uz segment promatranja - HVDC
18.09.2020. 11:04

Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja HOTELI VODICE d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica društva s uvrštenja na uređenom tržištu.

Zagrebačka burza - nadopuna vezana uz segment promatranja - VIRO
16.09.2020. 14:02

Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. u segment promatranja zbog obavijesti izdavatelja o blokadi računa društva.