Skip to main content

Obavijesti o trgovanju 3566


Izdavatelj u segmentu promatranja - HMST
16.11.2020. 16:01

zbog odluke Glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na PND Strategiju d.o.o. glavnog dioničara

Izdavatelj u segmentu promatranja - HVDC
16.11.2020. 09:43

zbog obavijesti izdavatelja o blokadi računa Društva

Hoteli Vodice d.d. - redovne dionice - Odluka o obustavi i nastavku trgovanja
16.11.2020. 09:03
Obavijest člana Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. o početku obavljanja poslova održavatelja tržišta za 7CRO i 7SLO
13.11.2020. 13:35

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. najavljuje da dana 17. studenog 2020. godine namjerava započeti obavljanje poslova održavatelja tržišta za udjele u pod-fondovima izdavatelja INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., pod nazivom: INTERCAPITAL CROBEX10tr, ISIN: HRICAMFCR102, burzovne oznake: 7CRO, te INTERCAPITAL SBI TOP, ISIN: HRICAMFSB106, burzovne oznake: 7SLO.

Priložen dokument

Izdavatelj u segmentu promatranja - JDTC
12.11.2020. 14:59

zbog obavijesti izdavatelja o blokadi računa Društva

Jadran d.d. - redovne dionice - Odluka o obustavi i nastavku trgovanja
12.11.2020. 14:43
Izdavatelj u segmentu promatranja - CRAL
12.11.2020. 11:27

zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o povećanju temeljnog kapitala

Izdavatelj u segmentu promatranja - LURA
11.11.2020. 15:35

zbog obavijesti izdavatelja da je većinski dioničar B.S.A. International S.A. zatražio od Društva sazivanje Izvanredne glavne skupštine radi donošenja odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara i dioničara Društva na većinskog dioničara

Izdavatelj u segmentu promatranja - MDSP
11.11.2020. 08:41

zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o povećanju temeljnog kapitala

Izdavatelj u segmentu promatranja - PBZ
10.11.2020. 09:00

zbog odluke Uprave Banke i Nadzornog odbora o pokretanju postupka povlačenja dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

Izdavatelj u segmentu promatranja - LKRI
05.11.2020. 13:41

zbog odluke Uprave i Nadzornog odbora za pokretanje aktivnosti vezanih uz moguću dokapitalizaciju

Izdavatelj u segmentu promatranja - HTPO
05.11.2020. 09:19

zbog obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva HTP Orebić d.d. od strane društva Laguna Novigrad d.d.

Izdavatelj u segmentu promatranja - HTPK
05.11.2020. 09:17

zbog obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva HTP Korčula d.d. od strane društva Laguna Novigrad d.d.

HTP Korčula d.d. - redovne dionice - Odluka o obustavi i nastavku trgovanja
05.11.2020. 09:03
HTP Orebić d.d. - redovne dionice - Odluka o obustavi i nastavku trgovanja
05.11.2020. 09:03