Skip to main content

Obavijesti o trgovanju 3842


02.02.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i rasta cijene dionica HTPK-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.

02.02.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Poštovani, obavještavamo vas da će se trgovanje dionicama HTPK-R-A nastaviti sutra u 10:00 sati.

28.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i pada cijene dionica RIVP-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.

28.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Temeljem Rješenja Hanfa-e (Klasa: UP/I -451-04/07-12/3) od 28.01.2010. stekli su se uvjeti za nastavak trgovanja svih dionica društva VUPIK d.d. oznake VPIK-R-A. Trgovanje se nastavlja 29. siječnja 2010. u posebnom režimu trgovine.

28.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama RIVP-R-A nastaviti u 12:45. Na upit Upravi Drustva Riviera Poreč d.d. ista je odgovorila da im nisu poznate nove materijalne cinjenice koje bi mogle utjecati na promjenu cijene dionica. Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

27.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama OPTE-R-A nastaviti u 12:19. Na upit Upravi OT - Optima Telekom d.d. ista je odgovorila da im nisu poznate nove materijalne cinjenice koje bi utjecale na promjenu cijene dionica. Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

27.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i rasta cijene dionica OPTE-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.

21.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama PODR-R-A nastaviti u 10:37. Na upit Upravi Drustva Podravka d.d. ista je odgovorila da im nisu poznate nove materijalne cinjenice koje bi mogle utjecati na promjenu cijene dionica. Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

21.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i porasta cijene dionica PODR-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.

20.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja te pada cijene dionica DKVS-R-A. Trgovanje se nastavlja idućeg trgovinskog dana od 11:00 u posebnom režimu trgovanja.

20.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Temeljem Rješenja HANFA-e (Klasa: UP/I -451-04/10-27/1) od 20. siječnja 2010. godine, trgovina dionicama PODR-R-A nastavlja se sutra, 21. siječnja 2010. godine, u 10:00 sati.

18.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Temeljem Rješenja Hanfa-e (Klasa: UP/I -451-04/10-27/1) od 18.01.2010. privremeno je obustavljena trgovina dionicama PODR-R-A. O nastavku trgovanja biti ćete obaviješteni.

18.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da ce se trgovanje dionicama SUNH-R-A nastaviti u 13:31. Na upit Upravi Društva Sunčani Hvar d.d. o postojanju novih materijalnih cinjenica, ista se nije ocitovala. Ukoliko cijena nakon obustave opet probije utvrđene dnevne kriterije, trgovanje se nastavlja bez limita.

18.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i pada cijene dionica SUNH-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.

15.01.2010. 00:00 – Općenita obavijest o trgovanju

Obavjestavamo vas da je, sukladno Pravilniku o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj NN 114/06 i NN 55/07, doslo do obustave trgovanja i porasta cijene dionica TEP-R-A. O nastavku trgovanja biti cete obavjesteni.