Skip to main content

Obavijesti o trgovanju 3492


Izdavatelj u segmentu promatranja - HVDC
21.10.2020. 12:49

zbog odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

Izdavatelj u segmentu promatranja - ATPL
21.10.2020. 09:53

zbog obavijesti izdavatelja o blokadi računa Društva

Atlantska plovidba d.d. - redovne dionice - Odluka o obustavi i nastavku trgovanja
21.10.2020. 09:39
Izdavatelj u segmentu promatranja - DTR
20.10.2020. 14:18

zbog odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Izdavatelj u segmentu promatranja - ULPL
19.10.2020. 16:03

zbog obavijesti o zakazanom ročištu za glasovanje o Planu restrukturiranja za dan 03.12.2020.

Izdavatelj u segmentu promatranja - SPVA
15.10.2020. 14:54

zbog obavijesti izdavatelja o zaprimljenom dopisu dioničara QUESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL II, imatelju 75,81% temeljnog kapital Društva, a koji poduzima radnje u cilju prodaje dionica

Izdavatelj u segmentu promatranja - HMST
09.10.2020. 13:58

zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na PND Strategiju d.o.o. glavnog dioničara

Izdavatelj u segmentu promatranja - HVDC
09.10.2020. 09:13

zbog obavijesti izdavatelja o blokadi računa Društva

Hoteli Vodice d.d. - redovne dionice - Odluka o obustavi i nastavku trgovanja
09.10.2020. 08:59
Izdavatelj u segmentu promatranja - HT
08.10.2020. 12:20

zbog zahtjeva Izdavatelja za prijelaz uvrštenih dionica iz segmenta Službenog tržišta na Vodeće tržište Zagrebačke burze

Izdavatelj u segmentu promatranja - ERNT
08.10.2020. 10:38

zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od 49,00 kn po dionici

Izdavatelj u segmentu promatranja - HMST
06.10.2020. 09:05

zbog zahtjeva većinskog dioničara o sazivanju Glavne skupštine društva radi donošenja odluke o prijenosu dionica manjinskih dionicara na PND Strategiju d.o.o. kao glavnog dionicara

Zagrebačka burza - nadopuna vezana uz segment promatranja - HZVG
30.09.2020. 15:01

Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. u segment promatranja zbog obavijesti o nastanku obveze objave ponude za preuzimanje društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. od strane društva TUI TRAVEL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. - Odluka o obustavi i nastavku trgovanja
30.09.2020. 14:43

Oznaka: OU/2020-108 Izdavatelj: HOTELI ŽIVOGOŠĆE. dioničko društvo Mjesto trgovanja: XZAG ISIN: HRHZVGRA0002 Datum i vrijeme obustave: 30.09.2020. 14:38 Vrijeme trajanja: 30.09.2020. 16:00 Razlog obustave: Obavijest o nastanku obveze na objavu ponude za preuzimanje Pravna osnova: čl. 340. st. 2. i 3. ZTK i čl. 262. st.1. tč. 4.

Zagrebačka burza - nadopuna vezana uz segment promatranja - VIRO
28.09.2020. 13:52

Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. u segment promatranja zbog obavijesti izdavatelja o blokadi računa društva i povezanih društava navedenih u obavijesti.