Skip to main content

Obavijesti o trgovanju 3813


01.09.2023. 12:22 – Općenita obavijest o trgovanju

Dana 01.09.2023.g. Zagrebačka burza d.d. u 12:19 sati zaprimila je zahtjev održavatelja tržišta - INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 68481874507, LEI: 529900DN1THYX85B3F60 kojom održavatelj tržišta obavještava da su otklonjene tehnički razlozi koji su sukladno članku 65. Pravila Burze doveli do privremenog oslobađanja od obveza održavatelja tržišta za sljedeće vrijednosne papire: ADPL, ADRS, ADRS2, ARNT, ATGR, HT, KOEI, PODR, RIVP, SPAN. Ovim putem obavještavamo vas da održavatelj tržišta nastavlja obavljati poslove održavatelja tržišta za sljedeće vrijednosne papire: ADPL, ADRS, ADRS2, ARNT, ATGR, HT, KOEI, PODR, RIVP, SPAN.

01.09.2023. 11:21 – Odluka o obustavi trgovanja

01.09.2023. 11:21 – Odluka o obustavi trgovanja

01.09.2023. 11:20 – Odluka o obustavi trgovanja

01.09.2023. 11:08 – Općenita obavijest o trgovanju

Dana 01.09.2023.g. Zagrebačka burza d.d. u 11:02 sati zaprimila je zahtjev održavatelja tržišta - INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 68481874507, LEI: 529900DN1THYX85B3F60 kojom održavatelj tržišta obavještava Burzu da zbog tehničkih razloga ne može obavljati poslove održavatelja tržišta za sljedeće vrijednosne papire: 7BET, 7CRO, 7SLO, ADPL, ADRS, ADRS2, ARNT, ATGR, HT, KOEI, PODR, RIVP, SPAN. Na temelju zaprimljenog zahtjeva za privremeno oslobođenje od ispunjavanja obveza održavatelja tržišta zbog tehničkih razloga, obavještavamo Vas da se održavatelj tržišta sukladno čl. 65. Pravila Burze od dana 01.09.2023. g. do daljnjega, oslobađa od obveza održavatelja tržišta.

01.09.2023. 09:17 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o povećanju temeljnog kapitala Društva

01.09.2023. 09:03 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog odgode pripremnog ročišta koje je bilo zakazano za 05.09.2023., a u vezi pobijanja odluka Glavne skupštine donesenih 31.08.2022., koje se vodi pod predmetom P-289/2022 na Trgovačkom sudu u Osijeku, novo ročište zakazuje se za 09.10.2023. u 11 h

31.08.2023. 12:37 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala

30.08.2023. 12:35 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog odluke Glavne skupštine o isplati dividende u iznosu EUR 11,19 za redovnu i EUR 11,22 za povlaštenu dionicu

29.08.2023. 13:26 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog odluke Glavne skupštine o isplati dividende u iznosu EUR 0,05 po dionici

21.08.2023. 15:42 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze https://zse.hr/UserDocsImages/docs/issuers/periodicreview/ZSE%20Slu%C5%BEbeno%20tr%C5%BEi%C5%A1te.pdf

21.08.2023. 15:40 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze https://zse.hr/UserDocsImages/docs/issuers/periodicreview/ZSE%20Slu%C5%BEbeno%20tr%C5%BEi%C5%A1te.pdf

21.08.2023. 15:38 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze https://zse.hr/UserDocsImages/docs/issuers/periodicreview/ZSE%20Slu%C5%BEbeno%20tr%C5%BEi%C5%A1te.pdf

21.08.2023. 13:06 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog obavijesti Izdavatelja o blokadi računa društva

16.08.2023. 09:54 – Izdavatelj u segmentu promatranja

zbog neprovjerenih informacija o blokadi računa Društva