Skip to main content

Obavijest izdavatelja – LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d.


NaslovLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica
Na jezikuHrvatski
Kratki sadržaj

U skladu s člankom 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (NN RH broj 65/18, 17/20 i 83/21) te Pravilima Zagrebačke burze, Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, OIB: 84596290185 (dalje: Društvo), LEI oznaka: 74780000Q0EH2QXV9E11, Matična država članice: Republika Hrvatska, ISIN: HRLPLHRA0009, Kotacija: Redovito tržište, objavljuje da je dana 13. ožujka 2023. godine stekla 10.527 (slovima: deset tisuća petsto dvadeset sedam) redovnih dionica na ime, oznake LPLH-R-A, koje dionice čine 1,5891% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

 

Društvo Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj neposredno je steklo 5.336 (slovima: pet tisuća tristo trideset šest) vlastitih dionica, koje čine 0,8055% udjela u temeljnom kapitalu, dok je posredno, putem društva Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o., Mali Lošinj steklo 2.163 (slovima: dvije tisuće sto šezdeset tri) vlastite dionice, koje predstavljaju 0,3265% udjela u temeljnom kapitalu odnosno društva Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o, Mali Lošinj 3.028 (slovima: tri tisuće dvadeset osam) vlastitih dionica, koje predstavljaju 0,4571% udjela u temeljnom kapitalu.

 

Nakon navedenih stjecanja Društvo posjeduje ukupno 12.241 vlastitu dionicu, što predstavlja ukupno 1,8478% udjela u temeljnom kapitalu Društva, od čega 7.050 (slovima: sedam tisuća pedeset) vlastitih dionica uknjiženih na svoje ime, koje čine 1,0642% udjela u temeljnom kapitalu odnosno 2.163 (slovima: dvije tisuće sto šezdeset tri) vlastite dionice uknjižene na ime društva Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o., Mali Lošinj, koje predstavljaju 0,3265% udjela u temeljnom kapitalu i 3.028 (slovima: tri tisuće dvadeset osam) vlastitih dionica uknjiženih na ime društva Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o, Mali Lošinj, koje predstavljaju 0,4571% udjela u temeljnom kapitalu.

 

Obavijest o prijavi stjecanja vlastitih dionica javnosti je dostupna na stranicama Zagrebačke burze d.d., Hanfe i HINE te na internetskim stranicama Društva.

Preuzimanje dokumenta Preuzmi dokument
Vrijeme objave15.03.2023. 14:21
Obuhvaćeni vrijednosni papirLPLH