Skip to main content

Obavijest izdavatelja – ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.


NaslovERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o vlastitim dionicama
Na jezikuHrvatski
Kratki sadržaj

Sukladno odredbi članka 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da na dan 07.05.2021. drži 406 vlastitih dionica, što čini 0,03% temeljnog kapitala.

Preuzimanje dokumenta Preuzmi dokument
Vrijeme objave07.05.2021. 14:41
Obuhvaćeni vrijednosni papirSVI