Skip to main content

Obavijest izdavatelja – Arena Hospitality Group d.d.


NaslovArenaturist d. d. - nastavak trgovanja
Na jezikuHrvatski
Kratki sadržaj

Na temelju Rješenja Burze (Klasa: UP/I-451-01/16-01/38 Urbroj: 536-16-2) od 01. 03. 2016. godine nastavlja se trgovanje dionicama društva Arenaturist d.d. oznake ARNT-R-A. Trgovanje se nastavlja u 11:00 sati, u modalitetu predotvaranja od 11:00 do 11:15 sati, produženo za trajanje varijabilnog završetka (najviše pet minuta), a nakon čega se nastavlja kontinuirana trgovina.

Vrijeme objave01.03.2016. 10:40
Obuhvaćeni vrijednosni papirARNT