Skip to main content

Obavijest izdavatelja


NaslovČateks d.d. - Promjene u postotku glasačkih prava
Na jezikuHrvatski
Tekst objaveSukladno članku 428. Zakona o tržištu kapitala, Čateks d.d. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25 (dalje u tekstu: Izdavatelj) objavljuje da je dana 10. kolovoza 2010. zaprimila obavijest od Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, Ivana Lučića 6-8, kojom se temeljem čl. 413. i 423. Zakona o tržištu kapitala obavještava Izdavatelj o promjenama u postotku glasačkih prava. Iz navedene obavijesti je razvidno da je Hrvatski fond za privatizaciju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8, MBS: 080236804, OIB: 26961518190 zastupan po predsjedniku Vedranu Duvnjaku s prebivalištem u Zagrebu, Oboj 29a, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 432-02/10-02/14 Urbroj: 5030120-10-1 od 10. lipnja 2010. godine o izuzimanju od prodaje 63.660 dionica Izdavatelja iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju (u daljnjem tekstu: HFP) radi prodaje dionica radnicima Izdavatelja, zaključio dana 20.07.2010. godine s radnicima Izdavatelja 356 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica. HFP je otpustio 63.660 dionica, a 356 radnika Izdavatelja steklo je dionice Izdavatelja, oznake CTKS-R-A, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna, što predstavlja 25,86% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja. Nakon otpuštanja dionica HFP ima ukupno 10.460 dionica Izdavatelja, što predstavlja 4,25% ukupnog broja glasačkih prava, čime je udio HFP u glasačkim pravima Izdavatelja pao ispod praga od 30%. Napomena o izvoru: ČATEKS d.d. Zrinsko-Frankopanska 25 40000 Čakovec Telefon: 040-379-432 Telefax: 040-328-425 e-mail: d.sabolic@cateks.hr web: www.cateks.hr
Vrijeme objave18.08.2010. 10:41
Obuhvaćeni instrumentSVI