Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30231


Općenita propisana informacija

Uljanik Plovidba d.d. prijavljuje stjecanje 300 komada vlastitih dionica koje čine 0,05 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Uljanik Plovidba d.d. posjeduje 31164 komada vlastitih dionica koje čine 5,37 % temeljnog kapitala. Dionice su stečene po cijeni od 560,00 HRK po komadu.

Općenita propisana informacija

Auto Hrvatska d.d. Zagreb prijavljuje stjecanje 349 komada vlastitih dionica koje čine 0,0527 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Auto Hrvatska d.d. Zagreb posjeduje 68162 komada vlastitih dionica koje čine 10,3003 % temeljnog kapitala.

Općenita propisana informacija

DRAGUTIN PAVLETIĆ, DIREKTOR iz PREMANTURE  prijavljuje otpuštanje 300 komada dionica Društva temeljem putem kupoprodajnog ugovora koje čine 0,05 % temeljnog kapitala i daju 0,05% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog otpuštanja posjeduje 38000 komada dionica Društva koje čine 6,55% temeljnog kapitala i daju 6,91% glasova na Glavnoj skupštini.

Općenita propisana informacija

Mirko Maras, Financijski direktor iz Zadar  prijavljuje stjecanje 28 komada dionica Društva temeljem burza koje čine 0,0070 % temeljnog kapitala i daju 0,0077% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 13954 komada dionica Društva koje čine 3,5325% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.

Povlaštene i ostale informacije

Obavijest o održanim sjednicama Uprave i Nadzornog odbora

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Croatia airlines d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 24.08.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Croatia osiguranje d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 26.08.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Ericsson Nikola Tesla i BH Telecom, najveći telekomunikacijski operator u Bosni i Hercegovini, potpisali su ugovore o implementaciji proširenja 2G i 3G mobilne mreže te podizanju jezgrene mreže BH Telecoma na najsuvremeniju razinu.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Podravska banka d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 24.08.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

HTP Orebić d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 06.10.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

INGRA d.d. dostavlja rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu u sudsku registar odluka donesenih na Glavnoj skupštini društva INGRA d.d. održanoj 22. srpnja 2010. godine. Zajedno s rješenjem dostavlja se i zapisnik sa održane Glavne skupštine Društva. Također, INGRA d.d. temeljem odluka Skupštine vlasnika obveznica oznake INGR-0-11CA održane 16. srpnja 2010. godine u prilogu objavljuje zapisnik sa održane Skupštine koji sukladno donošenim odlukama sadrži sljedeće: - prema donesenoj odluci (Ad 2.) objavljuje se izmjena datuma konačnog dospijeća Obveznica sa 6. prosinca 2011. g. na 6. prosinca 2016. g. zajedno s novim planom otplate kamata. - prema donesenoj odluci (Ad 3.) objavljuje se izmijenjeni plan otplate u odnosu na onaj iz čl. 1.8 “Isplata kamata” Prospekta. - prema donesenoj odluci (Ad 4.) objavljuje se izmijenjeni plan otplate kamata u odnosu na onaj iz čl. 1.19 “Isplata kamata” Prospekta. - prema donesenoj odluci (Ad 5.) objavljuje se izmijenjeni “Primjer izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu” u odnosu na onaj iz čl. 1.19 “Isplata kamata” Prospekta Na sve odluke Skupštine vlasnika obveznica oznake INGR-0-11CA održane 16. srpnja 2010. godine, izdavatelj INGRA d.d. daje svoju izričitu suglasnost.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Neto vrijednost imovine po dionici ZIF-a FIMA Proprius d.d. na dan 31.07.2010. godine iznosi 74,97 HRK. Diskont iznosi 69,99%.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Jadroplov d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 23.08.2010.

Priložen dokument