Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27058


Obavijest o skupštini
Ostale informacije

pripajanje društva DESORTIS d.o.o. društvu Z.P. KLARA d.d.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Na temelju članaka 517. i 531. Zakona o trgovačkim društvima, Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HT CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, u postupku pripajanja društva KABELSKO DISTRIBUTIVNI SUSTAV d.o.o. (KDS d.o.o. ili pripojeno društvo), društvu Hrvatski Telekom d.d. (HT d.d. ili društvo preuzimatelj), objavljuje kako su HT d.d. i KDS d.o.o. sklopili Ugovor o pripajanju koji je je dana 7. listopada 2021. godine predan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Izvještaj likvidatora

Priložen dokument

Ostale informacije

Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.

Priložen dokument