Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 24992


Obavijest o skupštini
Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava (čl. 473. ZTK)

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

U srijedu, 7. travnja 2021. godine, održat će se sjednica Uprave i Nadzornog odbora u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33.

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti na tekst i ovlaštenju za potpisivanje ugovora o završetku gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona, gradnja 514

Priložen dokument