Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

JAVNI POZIV postojećim dioničarima na upis i uplatu novih dionica društva PROFESSIO ENERGIA d.d. - PRVI KRUG

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument