Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26277


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

OT-Optima Telekom d.d. (dalje: „Društvo“) izvješćuje javnost da je zaprimila Rješenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: „HAKOM“), Klasa: 344-01/21-03/04 Urbroj: 376-05-1-21-05 od 22. srpnja 2021. kojim se u Privremenom rješenju Klasa: 344-01/21-03/04, Urbroj: 376-05-1-21-04 od dana 12. srpnja 2021. (dalje: „Privremeno rješenje“), ispravljaju pogreške u navođenju urudžbenih brojeva Odluka navedenih u izreci Privremenog rješenja. Predmetno Rješenje objavljeno je u cijelosti na službenoj mrežnoj stranici HAKOM-a www.hakom.hr

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument