Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27029


Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na sjednici održanoj 23. kolovoza 2021. godine donijela odluke o imenovanju novih članova Uprave na mandatno razdoblje od četiri godine. Uz postojeće, za nove članove Uprave imenovani su: 1. Boris Sesar, član Uprave od 3. rujna 2021. godine 2. Ivan Novaković, član Uprave od 3. rujna 2021. godine 3. Matija Subašić-Maras, članica Uprave od 15. rujna 2021. godine

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavijest o procesu dokapitalizacije

Priložen dokument