Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27029


Povlaštene informacije

Obavijest o održanoj redovnoj Glavnoj skupštini Poštovani, kao što smo već zasebno objavili, možemo Vas izvijestiti da je glavna skupština Zvečeva dana 20. kolovoza 2021. godine dala svoju suglasnost na Ugovor o prijenosu poslovne cjeline koji je Zvečevo sklopilo s društvom JAP 1921 d.o.o., povezanom osobom ALCE ZAGREB d.o.o. Time je ujedno ispunjen najbitniji preduvjet za provedbu dogovora odnosno za prodaju i prijenos poslovne cjeline – segmenta proizvodnje žestokih alkoholnih pića – sa Zvečeva na društvo JAP 1921 d.o.o. kao kupca. Očekuje se da će JAP 1921 d.o.o. preuzeti poslovni segment proizvodnje žestokih alkoholnih pića do kraja mjeseca odnosno početkom rujna, ovisno o dodatnim potrebnim koracima i radnjama. Javnost ćemo obavijestiti kada dođe do samog prijenosa odnosno preuzimanja od strane društva JAP 1921 d.o.o. Samim time izvještavamo javnost kako je točna informacija prenesena u današnjem Poslovnom dnevniku, a koja kaže da "Alca preuzima `žesticu` od Zvečeva, ugovor do kraja mjeseca“. Želimo naglasiti da je do dogovora s kupcem došlo u cilju nastavka postupka financijskog restrukturiranja Zvečeva, nakon što je kupac potvrdio svoju namjeru zadržavanja svih radnih mjesta te održavanja proizvodnje u Požegi. Osim toga, provedeno je i savjetovanje s radničkim vijećem Zvečeva koje je dalo svoju suglasnost na ovaj prijenos. Navode kupca da u Požegi namjerava otvoriti i novi logistički centar ne možemo komentirati. Zvečevo d.d.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Obavijest o skupštini
Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Obavijest o transakcijama_stjecanje dionica 24.08.2021. - Goran Varat

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Financijski izvještaj

KOES TFI POD 1-3 2021, ispravak prethodno pogrešno objavljenog PDF dokum.

Priložen dokument