Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 29347


Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Imperial d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 20.08.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Davor Mladina, Član Uprave iz Zagreba  prijavljuje otpuštanje 2000 komada dionica Društva temeljem Ugovor o darivanju koje čine 0,0777 % temeljnog kapitala i daju 0,0777% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog otpuštanja posjeduje 3386 komada dionica Društva koje čine 0,1316% temeljnog kapitala i daju 0,1316% glasova na Glavnoj skupštini.

Općenita propisana informacija

Varteks d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 24.09.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Arenaturist d. d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 19.08.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. dostavilo je odluku o promjeni vrste namire za transakcije dionicama izdavatelja Erste&Steiermärkische banka

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Obavijest o sjednicama Uprave i Nadzornog odbora

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Končar - elektroindustrija d.d. prijavljuje stjecanje 1808 komada vlastitih dionica koje čine 0,0703 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Končar - elektroindustrija d.d. posjeduje 1808 komada vlastitih dionica koje čine 0,0703 % temeljnog kapitala.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Helios Faros d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 07.09.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Sukladno članku 428. Zakona o tržištu kapitala, Čateks d.d. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25 (dalje u tekstu: Izdavatelj) objavljuje da je dana 10. kolovoza 2010. zaprimila obavijest od Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, Ivana Lučića 6-8, kojom se temeljem čl. 413. i 423. Zakona o tržištu kapitala obavještava Izdavatelj o promjenama u postotku glasačkih prava. Iz navedene obavijesti je razvidno da je Hrvatski fond za privatizaciju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8, MBS: 080236804, OIB: 26961518190 zastupan po predsjedniku Vedranu Duvnjaku s prebivalištem u Zagrebu, Oboj 29a, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 432-02/10-02/14 Urbroj: 5030120-10-1 od 10. lipnja 2010. godine o izuzimanju od prodaje 63.660 dionica Izdavatelja iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju (u daljnjem tekstu: HFP) radi prodaje dionica radnicima Izdavatelja, zaključio dana 20.07.2010. godine s radnicima Izdavatelja 356 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica. HFP je otpustio 63.660 dionica, a 356 radnika Izdavatelja steklo je dionice Izdavatelja, oznake CTKS-R-A, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna, što predstavlja 25,86% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja. Nakon otpuštanja dionica HFP ima ukupno 10.460 dionica Izdavatelja, što predstavlja 4,25% ukupnog broja glasačkih prava, čime je udio HFP u glasačkim pravima Izdavatelja pao ispod praga od 30%. Napomena o izvoru: ČATEKS d.d. Zrinsko-Frankopanska 25 40000 Čakovec Telefon: 040-379-432 Telefax: 040-328-425 e-mail: d.sabolic@cateks.hr web: www.cateks.hr

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Riviera Poreč d.d. dostavilo je korigirana polugodišnja izvješća za 2010. godinu a kao pojašnjenje navode: „Napominjemo da navedene korekcije nisu imale bitnijeg utjecaja na promatrano razdoblje, odnosno nematerijalne su u odnosu na iskazane vrijednosti u prvim izvješćima. Konkretno u apsolutnim iznosima dodatna knjiženja omaškom propuštena u podružnici utjecala su na promjene u slijedećim pozicijama konsolidiranih financijskih izvješća ( iznosi u kunama):50.199, na zalihama, 63.969 na potraživanjima , 46.627 na aktivnim vremenskim razgraničenjima , 457.041 na troškovima, time i na rezultat razdoblja i 617.838 na obvezama.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Isplata preostalog dijela dividende

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Vladimir Plečko, Član Uprave iz Zagreb  prijavljuje stjecanje 5330 komada dionica Društva temeljem Ugovora o pravima, obvezama i plaći Člana Uprave kao i preporuka i zaključaka 4. i 5. sjednice Nadzornog odbora koje čine 0,2072 % temeljnog kapitala i daju 0,2072% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 5330 komada dionica Društva koje čine 0,2072% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.