Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30231


Povlaštene i ostale informacije

Isplata preostalog dijela dividende

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Vladimir Plečko, Član Uprave iz Zagreb  prijavljuje stjecanje 5330 komada dionica Društva temeljem Ugovora o pravima, obvezama i plaći Člana Uprave kao i preporuka i zaključaka 4. i 5. sjednice Nadzornog odbora koje čine 0,2072 % temeljnog kapitala i daju 0,2072% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 5330 komada dionica Društva koje čine 0,2072% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.

Općenita propisana informacija

Jozo Miloloža, Član Uprave iz Zagreb  prijavljuje stjecanje 2397 komada dionica Društva temeljem Ugovora o pravima,obvezi i plaći Člana Uprave kao i preporuka i zaključaka 4. i 5. sjednice Nadzornog odbora koje čine 0,0932 % temeljnog kapitala i daju 0,0932% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 2397 komada dionica Društva koje čine 0,0932% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.

Općenita propisana informacija

Davorna Mladina, Član Uprave iz Zagreba  prijavljuje stjecanje 5330 komada dionica Društva temeljem Ugovora o pravima, obvezi i plaći Člana Uprave kao i preporuka i zaključaka 4.i 5. sjednice Nadzornog odbora koje čine 0,2072 % temeljnog kapitala i daju 0,2072% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 5386 komada dionica Društva koje čine 0,2094% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.

Općenita propisana informacija

Marina Kralj Miliša, Član Uprave iz Zagreb  prijavljuje stjecanje 5330 komada dionica Društva temeljem Ugovora o pravima,obvezi i plaći Člana Uprave kao i preporuke i zaključaka 4. i 5. sjednice Nadzornog odbora koje čine 0,2072 % temeljnog kapitala i daju 0,2072% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 5380 komada dionica Društva koje čine 0,2092% temeljnog kapitala i daju % glasova na Glavnoj skupštini.

Općenita propisana informacija

Darinko Bago, Predsjednik Uprave iz Zagreb  prijavljuje stjecanje 6663 komada dionica Društva temeljem Ugovora o pravima,obvezi i plaći Predsjednika Uprave kao i preporuka i zazaključaka 4. i 5. sjednice Nadzornog odbora koje čine 0,259 % temeljnog kapitala i daju 0,259% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 6883 komada dionica Društva koje čine 0,2676% temeljnog kapitala i daju 0,2676% glasova na Glavnoj skupštini.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Končar - elektroindustrija, d.d. prijavljuje otpuštanje 25050 komada vlastitih dionica koje čine 0,9739 % temeljnog kapitala. Nakon navedenog otpuštanja Končar - elektroindustrija, d.d. posjeduje nema komada vlastitih dionica koje čine 0 % temeljnog kapitala.

Općenita propisana informacija

Končar - elektroindustrija, d.d. prijavljuje stjecanje 235 komada vlastitih dionica koje čine 0,0091 % temeljnog kapitala. Nakon navedenog stjecanja Končar - elektroindustrija, d.d. posjeduje 25050 komada vlastitih dionica koje čine 0,9739 % temeljnog kapitala.

Općenita propisana informacija

Plava laguna d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 30.07.2010.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Uljanik Plovidba d.d. prijavljuje stjecanje 200 komada vlastitih dionica koje čine 0,034 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Uljanik Plovidba d.d. posjeduje 30864 komada vlastitih dionica koje čine 5,32 % temeljnog kapitala.

Povlaštene i ostale informacije

Izvršen je upis pripajanja Solaris-Trgovine d.o.o. Solarisu d.d. u sudski registar.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Izdavatelj TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, MBS 080034838, OIB 73037001250, kao izvođač radova, dana 09.08.2010.g. sklopila je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji ab konstrukcije, čelične konstrukcije, hidroizolacije u zemlji, temeljne instalacije kanalizacije i gromobranske instalacije u sklopu izgradnje Poslovne zgrade „JANKOMIR 3“ u Zagrebu, Samoborska 145, sa ZAGREBAČKOM BANKOM d.d. Zagreb, kao naručiteljem, po cijeni od 28.750.000,00 kn, u koju cijenu nije uključen PDV.