Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27830


Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Dalekovod d.d. dostavilo je ispravak nerevidiranog nekonskolidiranog financijskog izvještaja za 4Q 2010. u pdf formatu. U ranije poslanom izvješću je pod RDG-om prethodne godine iskazan rezultat iz 2008., ne 2009., te je navedeno ispravljeno.

Općenita propisana informacija

Uljanik Plovidba d.d. prijavljuje stjecanje 500 komada vlastitih dionica koje čine 0,09 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Uljanik Plovidba d.d. posjeduje 38997 komada vlastitih dionica koje čine 6,72 % temeljnog kapitala. Dionice su stečene po cijeni od 645,00 HRK po komadu.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Croatia osiguranje d.d. dostavilo je obavijest o poslovnim rezultatima Croatia osiguranja d.d. i Grupe Croatia osiguranje za 2010. godinu

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Luka Ploče d.d. dostavilo je ispravak nerevidiranog nekonskolidiranog financijskog izvještaja za 4Q 2010. Ispravljena je greška na AOP-u 23 (preneseni gubitak) u prošloj i tekućoj godini a točno je AOP broj 22 (zadržana dobit), te u prošloj godini unešeno na AOP-u broj 25 a točno je AOP broj 24.

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument