Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30859


Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Kraš d.d. prijavljuje stjecanje 309 komada vlastitih dionica koje čine 0,0225 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Kraš d.d. posjeduje 47594 komada vlastitih dionica koje čine 3,4649 % temeljnog kapitala.

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Janaf d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 03.05.2011.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

HT d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 04.05.2011.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Temeljem članka 459. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (NN 146/08 i NN 188/08) i članka 2. Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja (NN 5/09), obavještavamo Vas kako je JANAF d.d. sklopio Ugovor o transportu 1.300.000 (+/-10%) tona nafte tijekom 2011. godine sa Naftnom industrijom Srbije te Ugovor o transportu 1.400.000 (+/-10%) tona nafte tijekom 2011. godine sa Optima Grupom.

Priložen dokument