Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27029


Općenita propisana informacija

Društvo Atlantic Grupa d.d. je dostavilo odgovor na upit Burze, a nastavno na medijske napise o planiranoj dokapitalizaciji.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Auto Hrvatska d.d. Zagreb prijavljuje stjecanje 275 komada vlastitih dionica koje čine 0,0415 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Auto Hrvatska d.d. Zagreb posjeduje 58586 komada vlastitih dionica koje čine 8,8532 % temeljnog kapitala.

Općenita propisana informacija

Mirko Maras, Financijski direktor iz Zadar, Poljana Jurja Dragišića 28  prijavljuje stjecanje 8 komada dionica Društva temeljem kupnja na burzi koje čine 0,0020 % temeljnog kapitala i daju 0,0022% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 13.897 komada dionica Društva koje čine 3,5204% temeljnog kapitala i daju 3,8222% glasova na Glavnoj skupštini.

Općenita propisana informacija

Na web stranici Hrvatskog fonda za privatizaciju nalazi se: Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica društva hoteli Živogošće d.d. (http://www.hfp.hr/default.asp?ID=755)

Općenita propisana informacija

Hoteli Živogošće d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 30.06.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Petrokemija d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 01.07.2010.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Kraš d.d. prijavljuje stjecanje 538 komada vlastitih dionica koje čine 0,0392 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Kraš d.d. posjeduje 44312 komada vlastitih dionica koje čine 3,2259 % temeljnog kapitala.