Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 29899


Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini

U pozivu dioničarima na Glavnu skupštinu u točci 3. prijedloga Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende društva za 2021. godinu ispravlja se: 1. datum dospijeća tražbine za isplatu - payment date na način da umjesto "26. kolovoza 2022. godine" piše ispravno "2. rujna 2022. godine"; 2. datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende - ex date na način da umjesto "19. kolovoza 2022. godine" piše ispravno "30. kolovoza 2022. godine"; 3. datum stjecanja tražbine za isplatu dividende - record date na način da umjesto "25. kolovoza 2022. godine" piše ispravno "31. kolovoza 2022. godine"

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini

U pozivu dioničarima na Glavnu skupštinu u točci III. prijedloga Odluke o isplati dividende ispravlja se dan stjecanja tražbine za isplatu - record date na način da umjesto "27. rujna 2012. godine" piše ispravno "27. rujna 2022. godine."

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument