Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26899


Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Priložen dokument

Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava (čl. 473. ZTK)

U skladu s člankom 473. Zakona o tržištu kapitala, Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) obavještava da je dana 30. srpnja 2021. godine u registru Trgovačkog suda u Zagrebu, rješenjem broj: Tt-21/33837-2, upisana promjena broja dionica Društva, na način da je temeljni kapital Društva sada podijeljen na 80.047.509 dionica bez nominalnog iznosa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument