Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27830


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Adriatic osiguranje d.d. obavještava da su dana 29. studenog 2021. godine provedene transakcije rukovoditelja.

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Obavijest o imenovanju novog člana Uprave

Priložen dokument