Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 24998


Povlaštene i ostale informacije

Društvu SN holding d.d. odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Središnje klirinško depozitarno društvo je dana 3.1.2011. godine za društvo INGRA d.d. obavilo u sustavu SKDD-a upis smanjenja i povećanja temeljnog kapitala Društva. Nakon spomenutog temeljni kapital podijeljen je na 13.545.200 redovnih dionica oznake INGR-R-A bez nominalnog iznosa. O datumu uvrštenja novoizdanih dionica na Zagrebačku burzu javnost će biti naknadno obaviještena.

Povlaštene i ostale informacije

 

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Auto Hrvatska d.d. Zagreb prijavljuje stjecanje 181 komada vlastitih dionica koje čine 0,03 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog stjecanja Auto Hrvatska d.d. Zagreb posjeduje 203281 komada vlastitih dionica koje čine 30,72 % temeljnog kapitala.

Općenita propisana informacija
Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Janaf d.d. - Obavijest
31.12.2010. 12:52
Povlaštene i ostale informacije

Sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je Uprava Društva JANAF-a d.d. utvrdila prijedlog Plana razvoja poslovanja Društva za razdoblje 2011. – 2015. koji još nije verificiran od strane Nadzornog odbora Društva.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Obavijest o prijenosu dionica s manjinskih dioničara društva Kalničke Vode Bio Natura d.d. na glavnog dioničara Atlantic Grupu d.d., te izvršenom postupku pripajanja društva Kalničke Vode Bio Natura d.d. društvu Cedevita d.o.o.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

KALENDAR SJEDNICA NADZORNOG ODBORA I REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE ZA 2011. GODINU

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument