Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 25112Priložen dokument


Priložen dokument


Sukladno članku 474. ZTD-a Kutjevo d.d. obavještava javnost da posjeduje 174 vlastite dionice, nominalnog iznosa 50,00 HRK svaka, koje čine 0,00243% temeljenog kapitala društva. Dionice su stečene u 2009.g. u postupku povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva. U 2020. godini društvo nije stjecalo vlastite dionice i nema program otkupa vlastitih dionica.

Priložen dokument