Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 24990


Povlaštene i ostale informacije

OT- Optima Telekom d.d. objavljuje da je Nadzorni odbor dana 25. ožujka 2021. godine donio Odluku kojom se, sukladno Statutu Društva, dosadašnji član Uprave Tomislav Grmek, ponovno imenuje na istu funkciju u Društvu, na mandat od dvije godine koji počinje s danom 2. travnja 2021. godine

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

OT-Optima Telekom d.d. objavljuje da je dana 25.3.2021. godine održana sjednica Nadzornog odbora na kojoj su utvrđena revidirana nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Financijski izvještaj

ISPRAVAK IZVJEŠĆA ZBOG NADOPUNE REVIZORSKOG IZVJEŠĆA U ODJELJKU MIŠLJENJE.

Priložen dokument PDF

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Financijski izvještaj

ISPRAVAK IZVJEŠĆA ZBOG NADOPUNA REVIZORSKOG IZVJEŠĆA U ODJELJKU MIŠLJENJE.

Priložen dokument