Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30219


Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Zagrebačka banka d.d. obavještava da je dana 30.9.2022. od strane UniCredit i Allianza objavljena sljedeća informacija: „UniCredit i Allianz učvršćuju svoje partnerstvo"

Priložen dokument

Ostale informacije

Struktura portfelja i NAV vrijednost 31.08.22.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument