Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30859


Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Kutjevo d.d. kao Društvo preuzimatelj i MELLITA - PČELARSKA CENTRALA d.o.o., Velika Gorica, Petrovinska bb, OIB: 69223042823, MBS: 080431844, kao Pripojeno društvo zaključili su Ugovor o pripajanju dana 23.11.2022.g. koji je solemniziran po javnom Bilježniku Anti Brekalu iz Požege pod posl. brojem: OV-10734/2022 dana 24.11.2022. Ugovor o pripajanju je predan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom Brodu dana 24.11.2022. Kutjevo d.d. je jedini član Pripojenog društva te će se pripajanje provesti sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima bez sazivanja glavne skupštine Društva preuzimatelja. Upozoravaju se dioničari Društva preuzimatelja čiji udjeli dosežu najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala da imaju pravo podnijeti Upravi zahtjev za sazivanje glavne skupštine radi odobrenja ugovora o pripajanju u roku od mjesec dana od objave ove Obavijesti, a najkasnije do 25.12.2022. Cjelokupna dokumentacija iz članak 517.st.2. Zakona o trgovačkim društvima može se razgledati u sjedištu Društva preuzimatelja od 25.11.2022. u vremenu od 10 do 12 sati od ponedjeljka do petka.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Društvo objavljuje da je imenovan novi član uprave dr. sc. Morana Derenčinović Ruk.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, prijavljuje otpuštanje 30 vlastitih dionica, koje čine 0,002% temeljnog kapitala Društva. Nakon navedenog otpuštanja Društvo posjeduje 8.532 vlastite dionice, koje čine 0,64% temeljnog kapitala.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument