Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje ispravak mjesečog izvještaja pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za listopad 2021. godine.

Priložen dokument