Skip to main content

Obavijesti izdavatelja239

Za vrijednosnicu: Zagrebačka burza d.d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom
Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava (čl. 473. ZTK)

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava (čl. 473. ZTK)

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument