Skip to main content

Obavijesti izdavatelja429

Za vrijednosnicu: Zagrebačka banka d.d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom

21.12.2023. 11:12 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument

13.12.2023. 13:49 – Obavijest o skupštini

07.11.2023. 09:13 – Obavijest o skupštini

29.09.2023. 14:57 – Ostale informacije

Zagrebačka banka d.d. (Banka) ovime objavljuje da su gđa. Teodora Alexandrova Petkova i gđa Daniela Croitoru, članice Nadzornog odbora Banke podnijele ostavke dana 26. rujna 2023., a koje će stupiti na snagu s danom stupanja na snagu odluke Glavne skupštine o izboru novih članova Nadzornog odbora.

Preuzmi dokument

20.07.2023. 14:52 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Preuzmi dokument

20.07.2023. 14:51 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Preuzmi dokument