Skip to main content

Obavijesti izdavatelja110

Za vrijednosnicu: Lošinjska plovidba - holding d.d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom
Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Obavijest o prelasku praga od 5% glasačkih prava u društvu LP-Holding d.d.

Priložen dokument

Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava (čl. 473. ZTK)

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Obavijest o transakciji rukovoditelja - Igor Maša

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Obavijest o transakciji rukovoditelja - Vinko Mužić

Priložen dokument