Skip to main content

Obavijesti izdavatelja - JELSA d.d.143

Za vrijednosnicu: Jelsa d.d. - redovne dionice A serija


Filtriraj obavijesti po tipu

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Od Investicijskog društva INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, dana 28.12.2021., zaprimljena je obavijest o oglasu za usmenu javnu dražbu 1.231.494 redovnih dionica oznake JLSA-R-A, koja će se održati dana 10. siječnja 2022. u Zagrebu, a koje dionice su u vlasništvu ovršenika Aquamarine d.o.o.

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Priložen dokument