Skip to main content

Obavijesti izdavatelja453

Za vrijednosnicu: INGRA d.d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom

31.10.2023. 16:01 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Preuzmi dokument

31.08.2023. 16:55 – Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Preuzmi dokument

29.08.2023. 17:01 – Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Dodana obavijest u prilogu

Preuzmi dokument

29.08.2023. 16:05 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument

28.08.2023. 16:36 – Povlaštene informacije

Preuzmi dokument