Skip to main content

Obavijesti izdavatelja1655

Za vrijednosnicu: HT d.d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom

08.05.2012. 10:28 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument

07.05.2012. 10:28 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument

04.05.2012. 15:55 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument

04.05.2012. 10:29 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument

03.05.2012. 14:58 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument

02.05.2012. 14:27 – Općenita propisana informacija

Preuzmi dokument

02.05.2012. 13:29 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

27.04.2012. 08:29 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

26.04.2012. 08:59 – Povlaštene i ostale informacije

Branka Skaramuča ponovno imenovana članicom Uprave i glavnom direktoricom za ljudske resurse

Preuzmi dokument

25.04.2012. 14:27 – Općenita propisana informacija

HT d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 25.04.2012.

Preuzmi dokument

24.04.2012. 14:01 – Povlaštene i ostale informacije

Uprava će 2. svibnja 2012. odlučivati o usvajanju Programu otkupa vlastitih dionica u svrhu realizacije dugoročnog plana stimulacije višeg menadžmenta. Plan se odnosi na predsjednika Uprave.

Preuzmi dokument

11.04.2012. 13:58 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

26.03.2012. 11:34 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

21.03.2012. 13:03 – Općenita propisana informacija