Skip to main content

Obavijesti izdavatelja - CIAK Grupa d.d.45

Za vrijednosnicu: CIAK Grupa d.d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument