Skip to main content

Obavijesti izdavatelja237

Za vrijednosnicu: ACI d. d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom
Obavijest o skupštini
Financijski izvještaj

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine zajedno s izvješćem neovisnog revizora - ispravak dodana napomena: OVAJ PDF DOKUMENT NIJE U SLUŽBENOM FORMATU ZA OBJAVU.

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Društvo ACI d.d. u objavljenim godišnjim financijskim izvještajima u službenom elektroničkom formatu za izvještavanje (ESEF), izvršilo je ispravak formata brojeva decimalnih znakova – zarez je zamijenjen točkom. Konkretno, na stranici 11 u Izvještaju o financijskom položaju korigirane su pozicije Zadržana dobit i Ukupno kapital za usporedni izvještajni period. Izuzev gore navedenih ispravaka, sadržaj izvještaja nije mijenjan.

Priložen dokument

Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Priložen dokument

Obavijest o skupštini