Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 30845


Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Prijava transakcija rukovoditelja

Priložen dokument

Ostale informacije

Održana sjednica NO Luke Rijeka d.d.03112022.

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Prijava transakcija rukovoditelja

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, dana 03. studenoga 2022. godine usvojilo je nebitne promjene Prospekta INTERCAPITAL Krovnog UCITS ETF fonda. Izmjene se odnose na promjena tzv. cut-off vremena kod izdavanja udjela, pojašnjenje postupanja u odnosu na SFDR uredbu, izmjene u postupku povlačenja udjela od strane ovlaštenog sudionika i ostalo. Prospekt i Pravila Krovnog UCITS ETF-a, dostupni su na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr) te mrežnim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr), te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata. Nebitne promjene Prospekta stupaju na snagu 03. studenoga 2022. godine.

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument