Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 34034


Povlaštene informacije

Priložen dokument

Financijski izvještaj

Radi kratkog roka, omaškom je finalno označavanje ESEF taksonomijom odrađeno na prvoj finalnoj verziji revidiranih financijskih izvještaja, umjesto na završnoj verziji datuma 28.4.2023. Osim datuma u Mišljenju revizora koji treba biti 28.4.2023. umjesto 27.4.2023., nema razlike u odnosu na prvi predani set finalnih financijskih izvještaja.

Priložen dokument XBRL

Financijski izvještaj

Radi kratkog roka, omaškom je finalno označavanje ESEF taksonomijom odrađeno na prvoj finalnoj verziji revidiranih financijskih izvještaja, umjesto na završnoj verziji datuma 28.4.2023. Osim datuma u Mišljenju revizora koji treba biti 28.4.2023. umjesto 27.4.2023., nema razlike u odnosu na prvi predani set finalnih financijskih izvještaja.

Priložen dokument XBRL

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument