Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Društvo GRANOLIO d.d. na upit Zagrebačke burze a vezano za promjenu cijene od dana 19.11.2021., dostavilo je sljedeći odgovor: "nastavno na Vaš danasnji upit, ovime Vas obaviještavamo da nam, kao izdavatelju, nisu poznate neke nove okolnosti ili činjenice, a koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu financijskog instrumenta uvrštenog na uređeno tržište, a ne proizlaze iz informacija koje su ranije dostavljene Burzi".

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

KONČAR – Elektroindustrija d.d. objavljuje da će sudjelovati na online investitorskoj konferenciji “Virtual SEE Day“ i online investitorskoj konferenciji “CEE investment opportunities“

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument