Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Ostale informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava (čl. 473. ZTK)

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Obavijest o transakciji rukovoditelja - Igor Maša

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Obavijest o transakciji rukovoditelja - Vinko Mužić

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument