Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Hrvatski Telekom objavljuje da će sudjelovati na online investicijskoj konferenciji CEE investment opportunities koja će se održati 1. prosinca 2021. godine.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Nadzorni odbor jednoglasnom Odlukom prihvatio je ostavku Predsjednika Uprave g. Krunoslava Alvira, OIB: 09026389620, Zagreb, Voćarski put 11 s danom 23.11.2021. godine, te potvrdio da g. Krunoslav Alvir. OIB: 09026389620, Zagreb, Voćarski put 11 ostaje član uprave Zvečevo d.d. te zastupa društvo skupno, s predsjednikom Uprave ili s još jednim članom Uprave. Za predsjednika Uprave imenuje se Tomislav Bujanović, OIB 68708083258, Zagreb, Ulica Vjekoslava Klaića 30, te zastupa društvo skupno, s još jednim članom Uprave. Od 24.11.2021.god. Upravu Društva činit će g. Tomislav Bujanović, predsjednik Uprave i g. Krunoslav Alvir, član Uprave.

Priložen dokument