Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 24990


Povlaštene informacije

Izvještaj likvidatora

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

MIŠLJENJE UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA O PONUDI ZA PREUZIMANJE - Hoteli Živogošće d.d.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava (čl. 473. ZTK)

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Priložen dokument