Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27058


Povlaštene informacije

Priložen dokument

Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Stjecanje dionica izdavatelja

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Promijenjeni odgovori koji se odnose na članke 15 i djelomično 24.

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Održana sjednica NO Luke Rijeka d.d. 08.10.2021.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument